• Undervisningsmateriale til DET HUL AF LYS

    Denne forløbshjemmeside er målrettet danskfaget på de gymnasiale uddannelser og tager udgangspunkt i antologien DET HUL AF LYS – 17 VERDENSMÅL I ORD OG BILLEDER. I dette værk fortolker 17 forfattere og 17 billedkunstnere FN’s 17 verdensmål. Undervisningsmaterialet til bogen er udarbejdet i et samarbejde mellem Egaa Gymnasium (Rune Valentin Hansen) og Aarhus Litteraturcenter (Thomas Mangaard Hansen og Michelle Louise Friis) med fondsmidler fra Fonden for Entreprenørskab og bygger på et innovationsforløb i en 3.g. klasse på Egaa Gymnasium i foråret 2021. Til hvert af bogens kapitler hører et undervisningsforløb på to 90 minutters moduler med forløbsbeskrivelse, arbejdsspørgsmål til teksterne, tematiske introduktioner, kreative øvelser og nogle steder videoklip med forfatterne. Lige til at bruge i undervisningen. Klik ind på de enkelte verdensmål og se alt det spændende materiale.

Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk