Ikon verdensmål Livet på land

Livet på land

Illustration af Ole C Hansen

Kapitel 17

Kapitel 17 tager udgangspunkt i digte af Peter Laugesen og et billede af Ole C Hansen og er koblet op på FN’s Verdensmål nr. 15 Livet på land.

Verdensmålet handler om at Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (90 minutter gange to) og introducerer dels til arbejdet med teksterne i kapitlet og dels til verdensmål 15 samt romantikkens natursyn og klimalitteratur. Eleverne kommer som sekundærtekst til at arbejde med Dan Turèll og Sølvstjernernes digt og sang ”Der er så dejligt ude på landet”. Det kreative arbejde består i, at eleverne skal gå en tur og høre en podcast og undervejs lave opgaver, men også arbejde med fælleslæsning som litterær analysemetode, der bl.a. kendes fra forfatterskolen.

God fornøjelse med materialet.

Billeder fra bogen

Illustration af Ole C Hansen
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk