Ikon verdensmål Partnerskaber for handling

Partnerskaber for handling

Illustration af Tine Keller

Kapitel 15

Kapitel 15 tager udgangspunkt i tekster af Noa Kjærsgaard Hansen og billeder af Tine Keller og er koblet op på FN’s Verdensmål nr. 17 Partnerskaber for Handling.

Verdensmålet handler om at styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene. Dvs. at fokus er på, hvordan man på globalt plan kan forenes om alle de andre verdensmål. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (90 minutter gange to) og introducerer dels til arbejdet med teksterne i kapitlet og dels til verdensmål 17 samt globalisering, migration, flygtninge og orientalisme som litterære temaer. Det kreative arbejde består i, at eleverne skal lave skriveøvelser om fordomme om flygtninge og arbejde med Google Cardboard, som er en billig måde at få en virtual reality-fornemmelse for det globale som emne ved brug af Appen Within fra FN.

God fornøjelse med materialet.

Forfatter Noa Kjærsgaard Hansen

Billeder fra bogen

Illustrationer af Tine Keller
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk