Ikon verdensmål Industri, innovation og infrastruktur

Industri, innovation og infrastruktur

Illustration af Gitte Lægård

Kapitel 9

Kapitel 9 tager udgangspunkt i digte af Jesper Gaarskjær og et billede af Gitte Lægaard og er koblet op på FN’s Verdensmål nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur.

Verdensmålet handler om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (2 x 90 minutter) og introducerer dels til arbejdet med teksterne i kapitlet og dels til Jürgen Habermas’ teorier om system og livsverden, verdensmål nr. 9 og adfærdsdesign og nudging. Det kreative arbejde består i, at eleverne skal lave google-søgninger på billeder og designe deres egen adfærdskampagne fra nudging-teori.

God fornøjelse med materialet.

Billeder fra bogen

Illustration af Gitte Lægård
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk