Ikon verdensmål Afskaf fattigdom Ikon verdensmål Mindre ulighed

Afskaf fattigdom & Mindre ulighed

Illustration af Ulrik Myrtue

Kapitel 2 og 8

Kapitel 2 og 8 tager udgangspunkt i teksterne ”Rejs dig op” af Louis Jensen og ”Overblikket” af Søren Jessen samt illustrationerne af Ulrik Myrtue og Anne-Marie Pedersen og er koblet på FN’s Verdensmål nr. 1: Afskaf fattigdom og nr. 10: Mindre ulighed

Verdensmålene handler om at afskaffe fattigdom i verden og mindske uligheden i indkomst mellem rig og fattig. Til målene hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (90 minutter gange to) og introducerer dels til arbejdet med teksterne i kapitlet og dels til, hvordan man mere generelt har forholdt sig til emnerne fattigdom og ulighed i litteraturen i det moderne gennembrud. Det kreative arbejde består i at eleverne skal arbejde med retorik og formel debat som en debatform hvor det handler om at vinde over en modpart. Derudover skal de udvikle og gennemføre en debatkonkurrence om emnet fattigdom og ulighed.

God fornøjelse med materialet.

Forfatter Louis Jensen
Forfatter Søren Jessen

Billeder fra bogen

Billede i sort/hvid: Ulrik Myrtue. Billede i farver: Anne-Marie Pedersen
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk