Ikon verdensmål Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Illustration af Bodil Nygaard

Kapitel 6

Kapitel 6 tager udgangspunkt i teksten ”Hun går der” af Dea Sofie Kudsk samt illustrationer af Bodil Nygaard og er koblet på FN’s Verdensmål nr. 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Verdensmålet handler om at støtte fredelige og inkluderende samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (2 x 90 minutter) og introducerer dels til arbejdet med teksten og billederne i kapitlet og dels til teorier om stedets betydning i litteraturen, verdensmål nr. 16 og billedanalysemetoder. Det kreative arbejde består bl.a. i, at eleverne skal fremstille deres egen billedcollage med udgangspunkt i temaet og en række visuelle overvejelser.

God fornøjelse med materialet.

Billeder fra bogen

Illustrationer af Bodil Nygaard
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk