Ikon verdensmål Bæredygtige byer og lokalsamfund

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Illustration af Anya Winquist

Kapitel 12

Kapitel 12 tager udgangspunkt i teksten ”Følge af uforsigtighed” af Kathrine Assels og billeder af Anya Winqvist og er koblet op på FN’s Verdensmål nr. 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund.

Verdensmålet handler om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige og samtidig mindske fattigdommen i byerne. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (90 minutter gange to) og introducerer dels til arbejdet med teksterne i kapitlet og dels til en litteraturhistorisk gennemgang af storbyen som tema i litteraturen med særlig fokus på ekspressionismen og Simmels begreber om blaserthed og bornerthed. Det kreative arbejde består i at eleverne lytter til en podcast og laver en kvarters-analyse af byen, forstaden eller landet mens de fysisk er til stede der.

God fornøjelse med materialet.

Forfatter Kathrine Assels

Billeder fra bogen

Illustrationer af Anya Winquist
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk