Ikon verdensmål Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kønnene

Illustration af Hans Krull

Kapitel 3

Kapitel 3 har FN’s Verdensmål nr. 5, Ligestilling mellem kønnene, som omdrejningspunkt. Det tager afsæt i en tekst af Mette Østergaard Henriksen og illustrationer af Hans Krull.

Verdensmålets fokus er ligestilling mellem mænd og kvinder, herunder bl.a. at styrke kvinders rettigheder og muligheder og at mindske diskrimination mod kvinder. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et forløb bestående af to moduler (2 x 90 minutter). Det indebærer en introduktion til kapitlets tekst og illustrationer og en indføring i kønsteori og diskursanalyse. Den kreative tilgang til arbejdet med kapitlet og Verdensmålet består i skriveøvelser om køn og ligestilling.

God fornøjelse med materialet.

Billeder fra bogen

Illustration af Hans Krull
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk