Ikon verdensmål Klimaindsats

Klimaindsats

Illustration af Signe Parkins

Kapitel 1

Kapitel 1 tager udgangspunkt i teksten ”Isorkan lærer søvnhungrende kvinde at huske bananplantagearbejdets knuder” af Hanne Højgaard Viemose og illustrationerne af Signe Parkins og er koblet op på FN’s Verdensmål nr. 13: Klimaindsats.

Verdensmålet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det førindustrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (90 minutter gange to) og introducerer dels til arbejdet med teksterne i kapitlet og dels til, hvordan man mere generelt har arbejdet med klima- og miljøspørgsmål i litteraturen. Det kreative arbejde består i, at eleverne skal udvikle en kampagnefilm, der skaber opmærksomhed omkring klimaet og dækker derfor også dele af det mediemæssige stofområde.

God fornøjelse med materialet.

Billeder fra bogen

Illustrationer af Signe Parkins
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk