Ikon verdensmål Bæredygtig energi

Bæredygtig energi

Illustration af Lise Haurum

Kapitel 7

Kapitel 7 tager udgangspunkt i grafiske digte af Lise Haurum og er koblet på FN’s Verdensmål nr. 7 Bæredygtig energi. Verdensmålet handler om at sikre, at alle har adgang til bæredygtig energi til en rimelig pris dvs. en række vedvarende energityper. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (2 X 90 minutter) og introducerer dels til arbejdet med teksterne i kapitlet og dels til teorier om systemdigtning, konkretisme og Fibonaccis talrække, verdensmål nr. 7 og Inger Christensens Alfabetdigtsamling. Det kreative arbejde består bl.a. i, at eleverne skal lave kahoot og fremstille deres egne systemdigte ud fra en række visuelle overvejelser.

God fornøjelse med materialet.

Billeder fra bogen

Illustrationer af Lise Haurum
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk