Ikon verdensmål Ansvarligt forbrug og produktion

Ansvarligt forbrug og produktion

Illustration af Kirstine Falk

Kapitel 10

Kapitel 10 tager udgangspunkt i novellen ”Prebens lampe” af Allan Lillelund og billeder af Kirstine Falk og er koblet op på FN’s Verdensmål nr. 12, Ansvarligt forbrug og produktion.

Verdensmålet handler om at sikre en ansvarlig produktion i verden, der ikke belaster jordens ressourcer unødigt og mindsker det økologiske fodaftryk, f.eks. ved at reducere madspild. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (2 x 90 minutter) og introducerer dels til arbejdet med teksterne i kapitlet og dels til en kulturhistorisk gennemgang af danskernes forbrug og produktion samt inddragelse af sekundærtekster af bl.a. Benny Andersen samt introduktion til retoriske greb og teknikker. Det kreative arbejde består i, at eleverne skal skrive og fremføre en tale om ansvarligt forbrug og produktion.

God fornøjelse med materialet.

Billeder fra bogen

Illustrationer af Kirstine Falk
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk