Ikon verdensmål Rent vand og sanitet

Rent vand og sanitet

Illustration af Malene Rauhe

Kapitel 16

Kapitel 16 tager udgangspunkt i teksten ”Hovedspring” af Puk Qvortrup og billedet af Malene Rauhe og er koblet op på FN’s Verdensmål nr. 6 Rent vand og sanitet.

Verdensmålet handler om at sikre, at alle har adgang til rent vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Dvs. fokus er på kloakering, offentlig og privat vandforsyning, toiletter osv. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (90 minutter gange to) og introducerer dels til arbejdet med teksterne i kapitlet og dels til verdensmål 6 samt konfrontationsmodernismen som litterær strømning i dansk 1960´er-modernisme med særlig fokus på sekundærtekster af Klaus Rifbjerg, ”Livet i Badeværelset” og ”Badeanstalten”. Det kreative arbejde består i, at eleverne skal brainstorme over emnet Rent vand og sanitet samt lave en ulækker, konfronterende skriveøvelse på et toilet.

God fornøjelse med materialet.

Forfatter Puk Qvortrup

Billeder fra bogen

Illustration af Malene Rauhe
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk