Ikon verdensmål Livet i havet

Livet i havet

Illustration af Puk Ewdokia

Kapitel 14

Kapitel 14 tager udgangspunkt i teksten ”Dialog for to uden sko - Dorthe og Jan ved Bellevue Strand” af Jens Blendstrup og billeder af Puk Ewdokia og er koblet op på FN’s Verdensmål nr. 14 Livet i Havet.

Verdensmålet handler om at sikre en bæredygtig brug af verdens have og sikre biodiversiteten og økosystemerne. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (90 minutter gange to) og introducerer dels til arbejdet med teksterne i kapitlet og dels til verdensmål 14 og podcast-teori og samtidig skal eleverne selv lytte til en indtalt podcast, mens de går en tur ved vandet / søen eller andet. Det kreative arbejde består i, at eleverne skal lave skrive- og sanseøvelser på deres podcasttur og selv senere designe deres egen podcast. Hans Kirks Fiskerne indgår som sekundærtekst i forløbet.

God fornøjelse med materialet.

Forfatter Jens Blendstrup
Forfatter Jens Blendstrup

Billeder fra bogen

Illustrationer af Puk Ewdokia
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk