Ikon verdensmål Anstændige jobs og økonomisk vækst

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Illustration af Mads Braad

Kapitel 5

Kapitel 5 tager udgangspunkt i den grafiske novelle ”Hvor kommer pengene fra?” af Sebastian Bune samt illustrationer af Mads Braad og er koblet på FN’s Verdensmål nr. 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Verdensmålet handler om at skabe vedvarende bæredygtig økonomisk vækst og mindske arbejdsløshed samt sikre større beskæftigelsesgrad og bekæmpe tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (2 x 90 minutter) og introducerer dels til arbejdet med teksten og billederne i kapitlet og dels til teorier om grafiske noveller og introduktion til verdensmål nr. 8. Det kreative arbejde består bl.a. i, at eleverne skal fremstille deres egen grafiske novelle med udgangspunkt i temaet og en række visuelle overvejelser.

God fornøjelse med materialet.

Billeder fra bogen

Illustrationer af Mads Braad
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk