Ikon verdensmål Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel

Illustration af Maria Molbech

Kapitel 11

Kapitel 11 tager udgangspunkt i ”Morfindigte” af Mads Mygind og billeder af Maria Molbech og er koblet op på FN’s Verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel.

Verdensmålet handler om at sikre et sundt liv for alle og sikre trivsel for alle aldersgrupper. Det handler både om psykisk og fysisk sundhed og trivsel. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (90 minutter gange to) og introducerer dels til arbejdet med teksterne i kapitlet og dels til en litteraturhistorisk gennemgang af galskab som emne i litteraturen med fokus på teoretiske og kunstneriske retninger såsom psykoanalysen, rolleanalyse, postkritisk analyse og surrealismen i kunsten og inddrager bl.a. sekundærtekster af Tove Ditlevsen. Det kreative arbejde består i at eleverne skal skrive og fremføre digte ud fra selvvalgte kreative medieformer.

God fornøjelse med materialet.

Illustrator Maria Molbech

Billeder fra bogen

Illustrationer af Maria Molbech
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk