Ikon verdensmål Stop sult

Stop sult

Illustration af Thomas Kruse

kapitel 4

Kapitel 4 tager udgangspunkt i digtene ”Masterchef”, ”Samtalekøkken”, ”Diæt” og ”Hudsult” af Louise Juhl Dalsgaard samt illustrationer af Thomas Kruse og er koblet på FN’s Verdensmål nr. 2 Stop sult.

Verdensmålet handler om at bekæmpe sult og underernæring i verden samt mindske hungersnød. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (2 x 90 minutter) og introducerer dels til arbejdet med teksten og billederne i kapitlet og dels til teorier om mad som metafor i kunst- og litteraturhistorien med udgangspunkt i udvalgte tekster. Det kreative arbejde består i, at eleverne skal lave taktile skriveøvelser om mad bl.a. appelsiner og derigennem udnytte deres forforståelse og sanser som afsæt for åbne skriveprocesser.

God fornøjelse med materialet.

Forfatter Louise Juhl Dalsgaard
Illustrator Thomas Kruse fortæller

Billeder fra bogen

Illustrationer af Thomas Kruse
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk