Ikon verdensmål Kvalitetsuddannelse

Kvalitetsuddannelse

Illustration af Line Høj Høstrup

Kapitel 13

Kapitel 13 tager udgangspunkt i teksterne ”Netværksmøde d 5/5 2019 kl. 10:30 vedr. Melanie Vanessa Toft Jensen” og 5/5-2019 Kære Dagbog” af Anna Klahn og i en grafisk novelle af Line Høj Høstrup og er koblet op på FN’s Verdensmål nr. 4 Kvalitetsuddannelse.

Verdensmålet handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Til målet hører en række delmål.

Undervisningsmaterialet er tilpasset et 2-modulers forløb (90 minutter gange to) og introducerer dels til arbejdet med teksterne i kapitlet og dels til en teoretisk oversigt over skolehistorie i Danmark med fokus på skoletyper og skoleidealer. Derudover inddrages uddrag fra Det forsømte forår af Hans Scherfig som sekundærtekst. Det kreative arbejde består i, at eleverne ud fra en kreativitets- og innovationsproces skal designe deres bud på den bedste undervisningstime med udgangspunkt i verdensmålet og teksterne fra forløbet.

God fornøjelse med materialet.

Billeder fra bogen

Illustrationer af Line Høj Høstrup
Det hul af lys
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne
Undervisningsmaterialet er gratis, mens bogen kan købes hos boghandlere eller direkte fra Forlaget Silkefyret: www.forlagetsilkefyret.dk

Projektlederne tilbyder også kurser i materialet for dansklærere og eller elever. Kontakt Rune Valentin Hansen, Egaa Gymnasium på rg@egaa-gym.dk for nærmere information.

Uddannelsesinstitutioner har via Huskunstnerordningen og lignende ordninger mulighed for at få kunstnerne, som optræder i antologien DET HUL AF LYS ud og undervise i og fortælle om deres kunst. Kunstnerne kontaktes direkte eller gennem Aarhus Litteraturcenter på info@litteraturen.dk